لینک خرید فایل*فلزات سنگین*

فلزات سنگینفلزات سنگین|41009985|nt|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان فلزات سنگین آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................................................................................2

1-2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................................2

1-2-2- فرضیات تحقیق ...........................................................................................................2

1-2-3- سئوالات تحقیق...........................................................................................................2

1-3- روش تحقیق و پژوهش........................................................................................................3

فصل دوم : كلیات تحقیق

2-1- .......................................................................................................................4

2-1-1- منشاء .....................................................................................................5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب .............................................................................................6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگی آن در انسان.................................6

2-2-2- اثر آلوده كنندگی سرب در آب دریا و ماهیان............................................................8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن...............................................................................................9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده كنندگی آن بر انسان.................9

2-3-2-اثر آلوده كنندگی آهن در آب دریا و ماهیان............................................................11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز.......................................................................................................25

3-2- روش كار..........................................................................................................................25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی....................................................................................28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی......................................................................29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله..............................................................31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات........................................................32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات.........................................................................................33

فصل چهارم : نتایج تحقیق .......................................................................................................35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها.................................................................................................43

منابع :.......................................................................................................................................49

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................55


مطالب دیگر:
🔗طراحی یک سیستم انبارداری🔗تحقیق طراحی یک سیستم حسابداری صنعتی پیمانکاری🔗پروژه طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد🔗پروژه کامل کنترل داخلی🔗تحقیق مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك🔗تحقیق مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک🔗تحقیق هزينه يابي مبنی بر فعالیت🔗تحقیق ابراء در حقوق ایران و انگلیس🔗تحقیق اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر🔗تحقیق بررسی اجراى احكام و اصول سياسى اسلام🔗تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌ آوری جهانی🔗تحقیق ازآستين طبيبان ، قولي درمسئووليت مدني پزشكان🔗تحقیق اسناد بین‌ المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام🔗تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري🔗تحقیق اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي🔗تحقیق اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان🔗تحقیق اهميت‌ پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي🔗لیست شرکتهای شهرک صنعتی البرز استان قزوین🔗لیست شرکتهای شهرک صنعتی لیا استان قزوین🔗لیست شرکتهای شهرک صنعتی کاسپین استان قزوین🔗گزارش کار آموزی در اداره جهاد کشاورزی🔗گزارش کارآموزی حسابداری 3🔗تحقیق ايقان وجدان قاضي (مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه)🔗تحقیق آمد و شد با جهانگرد غير مسلمان🔗تحقیق پیرامون ارتداد (آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟)