لینک خرید فایل*مدیریت ، مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آن ها*

مدیریت ، مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آن هامدیریت ، مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آن ها|41009993|nt|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مدیریت ، مدیریت آموزشی ، اصول و کاربرد آن ها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورخه دسامبر 1979 موردپذیرش واقع گردید.مطابق ماده30 قانون اساسی‌، ارائه تعلیم و تربیت رایگان از اهم وظایف دولت به شمار می رود. بنابر ماده قانون مذكور دولت ملزم به فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز شهروندان جهت برخورداری از آموزش رایگان تا پایان آموزش متوسطه می باشد.دولت همچنین مسئولیت توسعه آموزش عمومی رایگان ‌به‌منظور دستیابی ‌به‌خود كفایی را عهده دار می باشد. درجمهوری اسلامی ایران دولت در قبال توسعه آموزش و پرورش مسئول بوده و وزارت آموزش و پرورش با نیت نیل به هدف فوق فعالیت می نماید. استراتژی‌‌های اساسی آموزشی و پرورشی كشور در چهار چوب برنامه های توسعه اول و دوم طی سا‌ل‌های دهه 1990 سازماندهی شده ، واین درحالیست كه اتخاذتصمیمات عمده حوزه آموزش بر عهده كابینه و شورای عالی آموزش وزارت آموزش و پرورش می باشد.با توجه ‌به‌دامنه گسترده فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش درحوزه (( آموزش همگانی )) شورای مذكور به پذیرش سیاستگذاری كلان برنامه‌های آموزشی شامل تصمیم گیری وتعیین تاكتیكهای عمومی (( آموزش همگانی )) طی دهه 1990 مبادرت نمود. شورای عالی وزارت آموزش و پرورش كه در1979 تشكیل یافت از تعداد 17 عضو برخوردار می باشد كه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و حكم قانونی رئیس جمهور منصوب می‌گردند. علاوه بر این چندین مركز هماهنگی در جهت ارائه(( آموزش همگانی )) به شهروندان فعالیت دارند كه از آن جمله میتوان به (( دپارتمان آموزش ))‌، (( دپارتمان پرورش)) ، (( دپارتمان برنامه ریزی )) ، (( سازمان تحقیقات و برنامه ریزی های آموزشی ))‌، ((سازمان نو سازی و توسعه مدارس ))‌، (( سازمان آموزش و پرورش استثنایی ))‌و (( اداره آموزش عمومی)) اشاره نمود.مسوولیت اصلی نهادهای مذكور ارائه لوایح قانونی آموزش همگانی به‌شورای عالی وزارت آموزش و پرورش بر اساس توصیه‌ها و پیشنهادات ادارات تحت سرپرستی‌‌ و همچنین ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانها‌ می باشد.گفتنی است كه لوایح قانونی فوق پس از تصویب شورای عالی‌ آموزش و پرورش، قانونی و لازم الاجرا می گردند. ادارات عمومی وزارت آموزش و پرورش مستقر درمراكز استانها‌ كه تحت نظارت و هماهنگی دپارتمان‌ها و سازمانهای مربوطه‌ فعالیت می نمایند به اجرای قوانین مصوب مبادرت می‌نمایند. معاونین آموزشی وكارشناسان ارشد آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش به تشكیل جلسات جداگانه‌‌6 ماه یكباردرجهت ارزیابی فعالیت‌های جاری و نظارت بر روند پیشرفت آموزش همگانی مبادرت می‌نمایند.نتایج جلسات و استراتژی‌‌های طراحی شده جهت ارزیابی اهداف آموزش همگانی به‌دپارتمانها و مراكز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش ارسال می گردد.

نهادهای مركزی مدیریتی

چالش ها و الزامات مدیریتی نظام آموزشی

عملكرد وزارت آموزش و پرورش

اصلاحات آموزشی

افزایش فضاهای آموزشی

بودجه و هزینه‏های جاری آموزشی

هزینه های جاری آموزشی و پرورشی

هزینه های عمومی آموزشی (برمبنای بیلیون ریال)


مطالب دیگر:
تحقیق شيرازتحقیق شهرستان اسفراينتحقیق بررسی پايانه مسافربري بندرعباستحقیق بررسی کشور پاکستانتحقیق بررسي شرايط اقليمي- جغرافياي کالبدي استان اردبيلتحقیق بازی های محلی خراسان شمالیتحقیق بازی های سنتی یزدتحقیق انرژي زمين گرمايي، کاربردها و مزيت هاي آن در ايرانتحقیق بررسی انرژی بادتحقیق بررسی امارات متحده عربيتحقیق بررسی آلودگي محيط زيستتحقیق احزاب و گروه ها در افغانستانتحقیق آثار باستانی اصفهانتحقیق آشنايي با معماری شهر ماسولهتحقیق آشنايي با استان گيلان و روستای انبوهتحقیق استان لرستان و ویژگی های آنتحقیق بررسی استان كرمانتحقیق آداب و رسوم مردم دزفولتحقیق سیستم موقعیت‌ یاب جهانی (GPS)تحقیق فروپاشی اتحاد جماهیر شورویتحقیق شهر ماسوله، زيستگاه تاريخيتحقیق اكوسيستم طبيعي شهر تهران جهت اوقات فراغتتحقیق بررسی شهرهاي تاريخي (يزد)تحقیق نقش پل ها در شهر اصفهانتحقیق بررسی صنعت توريسم در اصفهان